top of page
Lög Handarinnar

 

samþykkt á aðalfundi 16. júní 2016

 

Lög Handarinnar

1. gr.

Félagið heitir Höndin, mannúðarsamtök.

 

2. gr.

Heimili félagsins og varnarþing er í Reykjavík.

 

3. gr.

Tilgangur félagsins er samhjálp og mannrœkt.

 

4. gr.

Tilgangi sínum hyggst félagið ná með fundahöldum, viðtölum og aðstoð.

 

5. gr.

Allir eiga þess kost að ganga í félagið, án félagsgjalda.

 

6. gr.

Stjórn félagsins skal skipuð 5 félagsmönnum. Stjórnarmenn skulu kosnir til 1 árs í senn en formaður skal kosinn á hverjum aðalfundi. Formaður boðar stjórnarmenn á stjórnarfundi þegar þurfa þykir. Daglega umsjón félagsins annast stjórnarformaður. Firmaritun félagsins er í höndum stjórnarformanns og ritara, hvors um sig.

 

7. gr.

Starfstímabil félagsins er almanaksárið. Á aðalfundi félagsins skal stjórn gera upp árangur liðins árs. Aðeins félagsmenn mega sitja aðalfundi.

 

8. gr.

Rekstrarafgangi/hagnaði félagsins skal varið í samrœmi við tilgang félagsins.

 

9. gr.

Ákvörðun um slit félagsins verður tekin á stjórnarfundi með einföldum meirihluta og renna eignir þess til annarra hjálparsamtaka.

 

 

Lög þessi voru samþykkt á stofnfundi félagsins 27. desember 2005 og öðlast gildi frá þeim tíma. Breytingar á þessum lögum voru samþykktar á aðalfundi 16. júní 2016.

bottom of page