top of page
Áhugaverðir tenglar

 

Íslenskar vefsíður 

Alþingi

Barnageð – Félag foreldra og áhugafólks um geðraskanir barna og unglinga

Doktor.is – Upplýsingar og spjall

Eineltisrásin

Endurmenntunarstofnun Háskóla Íslands

Félagsmálaráðuneytið

Fjölsmidjan – Vinnustaður fyrir ungt fólk

Foreldrahús – Vímulaus æska

Geðheilsa.net – Spjallvefur

Geðrækt

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið

Heilsustofnun NFLÍ í Hveragerði

Hlutverk.is

Hringsjá – Starfsþjálfun fatlaðra

Hugarafl – Hugarafl er samstarfshópur iðjuþjálfa og notenda sem vinnur samkvæmt hugmyndafræði valdeflingar. Hópurinn hefur að markmiði að hafa áhrif á geðheilbrigðiskerfið og að varpa ljósi á batahvetjandi leiðir.

Kiwanis á Íslandi

Klúbburinn Geysir

Landlæknir

Landspítali Háskólasjúkrahús

Menntagátt.is – Listi yfir sérskóla og sérdeildir, auk annarra námsframboða fyrir fatlaða

Menntamálaráðuneytið

Missir.is – Gagnasafn yfir bækur og tímarit er tengjast sorgarúrvinnslu og viðbrögðum við lífsreynslum sem breyta lífi einstaklinga

Persona.is

Rauði kross Íslands

Reykjalundur – Endurhæfingarmiðstöð í eigu SÍBS

Reykjavíkurborg – Velferðarsvið

Samband íslenskra sveitafélaga

SÁÁ – Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann

SÍBS

Sjálfsbjörg – Landssamband fatlaðra

Sjónarhóll – Ráðgjafamiðstöð fyrir sérstök börn til betra lífs

Sjúkratryggingar Íslands

Skáksamband Íslands

Skógræktarfélag Reykjavíkur

Sorg.is – Ný Dögun – Samtök um sorg og sorgarviðbrögð

Spegillinn.is – Hagsmuna-, forvarna- og fræðslusamtök um átröskunarsjúkdómana Anorexiu og Bulimiu Nervosa

Stjórnarráð Íslands

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra í Reykjavík

Tryggingastofnun ríkisins

Vefbókasafnið – Aðgengi í stafrófsröð að innlendu og erlendu efni á Veraldarvefnum

Vefsetur í fötlunarfræðum – Vefsetur Háskóla Íslands í fötlunarfræðum

Öryrkjabandalag Íslands

 

Erlendar vefsíður 

American Psychiatric Association – Amerísku geðlæknasamtökin

American Psychological Association – Amerísku sálfræðisamtökin

The British Psychological Society – Bresku sálfræðisamtökin

Cognitive-Behavioral-Therapy-NY.com – Hugræn atferlismeðferð

European Anti Poverty Network

Fountain House

GAMIAN – Global Alliance of Mental Illness Advocacy networks

Mental Health Disorders and Conditions – Skýringar á geðröskunum

Mental Health Europe – Geðhjálp í Evrópu 

National Association of Cognitive- Behavioral Therapists – Landssamtök Amerískra meðferðaraðila í hugrænni atferlismeðferð

New York Institue for CBT – Cognitive Behavioral Therapy – Stofnun um hugræna atferlsimeðferð í New York

New York City Voices – Geðdagbók / Reynslusögur 

Scottish Intercollegiate Guidelines Network – Skýringar, greiningar og klínískar leiðbeiningar varðandi ýmsa heilsubresti, þ.m.t. geðræna

Self Help Sourcebook Online – Sjálfshjálp og spjallþræðir á netinu 

WHO – World Health Organisation – Alþjóða heilbrigðisstofnunin

World Federation for Mental Health – Alþjóðlegu geðheilbrigðissamtökin 

 

 

bottom of page